Ads

Thursday, 22 September 2011

Hukum nikah di luar negara

Hukum nikah di luar negara, termasuk kahwin di Thailand adalah sah dengan syarat :

   1. Pernikahan itu mengikut rukun nikah
   2. Pernikahan itu melebihi dua marhalah
   3. Tiada keputusan mahkamah yang menghalang perempuan itu berkahwin atas alasan syarak ditempat dia bermastautin.
   4. Pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh wilayah negara berkenaan dan diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia ditauliahkan sebagai wali hakim.

Oleh : Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52

Tarikh Keputusan : 1 Julai 2002

Tarikh Muzakarah : 1 Julai 2002 hingga 1 Julai 2002

Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

No comments:

Post a Comment